Hukukçu, akademisyen, avukat ve sivil toplum adamı Prof. Dr. Hasan AYRANCI, Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir dönem üniversite rektörlüğü görevini ifa etmiştir.

Ankara’da doğan Hasan AYRANCI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989’da mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak doçentlik ve profesörlük unvanlarını kazanmıştır.

Akademik görevlerinin yanı sıra Hasan AYRANCI, uzun yıllar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında üyelik ve başkanlık yapmıştır. Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmiştir. Bu görevlerini, bir taraftan ülkemizin kültür ve tabiat varlıklarının korunması, diğer taraftan kalkınma için gerekli altyapı yatırımları ve diğer önemli projelerin hayata geçirilmesi bilinciyle yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Bulvarı, Ankara Bulvarı gibi büyük eserlerin ve altyapının başkent Ankara’ya kazandırılması için çaba göstermiştir.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI ayrıca, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliği, TOBB Tahkim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde Türk sporu ve iş hayatına destek vermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı TKİ, BOTAŞ ve TETAŞ Genel Müdürlükleri’nde önemli görevler yürütmüştür. Bu görevlerin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu Danışmanlığı yapmıştır.

Halihazırda Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyeliği ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği (ISTAC) görevlerini de yerine getirmekte olan Hasan AYRANCI, başta ESYAV Vakfı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde de vakıf başkanı olarak görev almıştır.

İdari görevlerinin yanı sıra 2000 yılından bu yana avukatlık ve danışmanlık da yapmakta olan Prof. Dr. Hasan AYRANCI, hukukun pek çok alanında sadece akademisyen olarak değil, gündelik hayatımızı doğrudan etkileyecek kararların alınma süreçlerinde uzmandır.

Yayınlanmış Türkçe ve Almanca pek çok makalesi ve beş adet kitabı bulunan Prof. Dr. Hasan AYRANCI, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

 

Detaylı Özgeçmİş

Hasan Ayrancı